اسیدهای نیروزا و اجرای ورزش‎ها

اسیدهای نیروزا و اجرای ورزش‎ها

اسیدهای نیروزا چه هستند؟

برای بحث در مورد اسیدهای نیروزا، ابتدا باید به این امر توجه کرد که دو عامل کلیدی برای موفقیت قهرمانها وجود دارد: یکی ژنتیک موجود در قهرمان و دیگری وضعیت تمرین آن. در سطوح معینی از رقابتها مسابقه دهنده‎ها معمولا دارای ژنتیک مشابهی از تواناییهای قهرمانی و همچنین تمرین‎های مشابه هستند و از این نظر نسبتا یکسان هستند. البته، بیشتر تأكيد بر روی قهرمان برنده است زیرا ورزشکاران زیادی که برای رقابت خود را آماده می کنند، همیشه به دنبال روشی برتر و با اجزای مؤثرتر برای رسیدن به پیروزی نهایی هستند. در حقیقت، یکی از گزارشها عنوان می کند که با دو عامل کلیدی که منجر به رکورد بهتری در سالهای اخیر شده است، رژیمهای غذایی همراه با اسیدهای انرژی زاست.

انرژی زا در ورزش

برای درک معنی انرژی زا در ورزش، ابتدا باید به بررسی ریشه لغت پرداخت. کلمه انرژی زا، از دو واژه یونانی "ergo" به معنی کار و "gen" به معنی تولید درست شده است. معمولا انرژی زا به عنوان افزایش دهنده بالقوه بازده کاری تعریف می شود. انرژی زا در ورزش به معنی کمک دهنده های گوناگون یا نظریه هایی درباره پیشرفت توانایی اجرایی ورزشها جهت افزایش توان بدنی، قدرت تفکر یا سرآمد توان مکانیکی است. انرژی زاها برحسب کمکهایی که انجام میدهند و وضعیت عمومی کاربری آنها در ورزش، در طبقات مختلفی رده بندی می شوند. در ادامه، فهرستی از چند نوع عمده این رده بندی، به همراه مثالی از نظریه های کمک کننده برای هر کدام آمده است.

کمک‎های مخلف انرژی زاها

در ادامه، فهرستی از چند نوع از کمک‎های مخلف انرژی زاها، به همراه مثالی از نظریه های کمک کننده برای هر کدام آمده است:

کمک‎های مکانیکی انرژی زاها

کمکهای مکانیکی یا بیومکانیکی برای افزایش توان کاربری انرژی، جهت رسیدن به حد بالای مکانیکی طراحی می شود. برای مثال، کفش سبک مسابقه ای  که ممکن است توسط دونده در زمین سخت تری استفاده شود و در نتیجه انرژی کمتری برای حرکت پاها نیاز داشته باشد و دونده زمان کمتری برای مسافت معین به دست آورد.

کمک‎های روانی انرژی زاها

 کمکهای روانی برای کسب روند روانی اجرای ورزش طراحی می شود تا قدرت تفکر را افزایش دهد. هیپنوز از طریق پیشنهاد اثرات ناشی از خواب مناسب ممکن است برای برطرف کردن محدودیتهایی که ظرفیت اجرای فیزیولوژیکی را محدود می کند، کمک نماید.

کمک‎های فیزیولوژیکی انرژی زاها

برای افزودن روندهای فیزیولوژیکی جهت افزایش توان فیزیولوژیکی طراحی می شود. دوپینگ خون یا تزریق خون به ورزشکار، ممکن است ظرفیت حمل اکسیژن به ماهیچه را افزایش دهد و در نتیجه، بر استقامت کار هوازی بیفرايد.

کمک‎های دارویی انرژی زاها

کمکهای دارویی برای نفوذ در روندهای فیزیولوژیکی یا روانی جهت افزایش توان بدنی یا قدرت فکری توسط دارو طراحی می شود. آنابولیک استروئید، داروهای عملیات تقلیدی از هورمون جنسی مردان، تستوسترون ممکن است اندازه ماهیچه و قدرت را افزایش دهد. خطرهای بالقوه آنابولیک استروئید مانند چند داروی دیگر است که در فصل بعدی به بحث درباره آنها خواهیم پرداخت.

کمک‎های غذایی انرژی زاها

کمکهای غذایی برای نفوذ روندهای فیزیولوژیکی یا روانی جهت افزایش توان بدنی یا قدرت فکری طراحی می شود. مکملهای پروتئینی ممکن است به وسیله ورزشکاران که تمرین قدرتی دارند و تلاش آنها در جهت افزایش توده ماهیچه ای است، یکی ار رژیمهای غذایی وابسته عمده برای سازندگی ماهیچه باشد.

این مطلب مفید بود؟بله۳۰خیر۳
4.5 stars from 33 votes
sargrami3