سیستمهای انرژی در بدن انسان

سیستمهای انرژی در بدن انسان

چگونگی ذخیره شدن انرژی در بدن

در رابطه با چگونگی ذخیره شدن انرژی در بدن ، در ابتدا باید دانست که منبع اصلی هر نوع انرژی بر روی زمین، خورشید است. انرژی خورشیدی توسط گیاه جذب می شود. گیاه با به دست آوردن کربن، هیدروژن، اکسیژن و نیتروژن از پیرامون خود، یکی از مواد چربی (روغن)، پروتئین یا حتی کربوهیدرات را تولید می کند. این مواد غذایی حاوی انرژی ذخیره شده هستند. هنگامی که این مواد را مصرف می کنیم، فرآیندهای هضمی بدن، آنها را به ترکیبات اوليه تفکیک می کند که در بدن جذب شده و به انواع سلولها می رسند. یکی از اهداف اصلی سلولهای بدن، تغییر انرژی شیمیایی این ترکیبات ساده به شکلهایی است که ممکن است برای مصارف بعدی و در آینده مفید باشند.

ATP چیست؟

برای مصارف سریع و فوری، انرژی بدن به شکل آدنوزین تری فسفات (ATP) موجود در دسترس است که یک مجموعه مولکول متشکل از ترکیبات و پیوندهای انرژی بالا است. ATP در حضور آنزیم می تواند انرژی را به شکلهای متنوعی آزاد کرده و به فرآیند بگذارد، از جمله حرکات عضلانی. ATP به عنوان یک ترکیب انرژی بالا طبقه بندی می‎شود و به مقادیر اندکی در بافتها ذخیره می شود. شایان ذکر است که ATP منبع اصلی انرژی برای تمام فرآیندها و عملیات بدن است و دیگر انرژی های ذخیره شده، جایگزینی برای ATP محسوب می شوند.

یکی دیگر از ترکیبات فسفاتی دارای انرژی بالا؛ یعنی فسفو کراتین (PC) در بافتها و به مقادیر اندک قابل مشاهده است. اگر چه نمی توان از آن به عنوان یک منبع سریع انرژی استفاده برد ولی سریع جایگزین ATP می شود. پس از این که مواد غذایی چربی و روغن، کربوهیدرات یا پروتئین در بدن دستخوش مجموعه ای از تغییرات بیوشیمیایی پیچیده شدند، ATP ممکن است تشکیل شود. PC نیز از مازاد ATP به دست می آید.

هر سه مواد مودی می توانند برای تشکیل ATP استفاده شوند، اما کربوهیدرات و چربی منبع اصلی در مقابل متابولیسم هوازی دوره کربس است. کربوهیدرات را می‎توان برای تهیه مقدار کمی از ATP تحت شرایط غیر هوازی استفاده نمود. از این نظر، برای انسان توان تهیه انرژی سریع را بدون اکسیژن برای زمان نسبتا کوتاهی آماده می نماید. از آنجا که ATP و PC به مقدار اندکی در بدن یافت می شود و می توان از آن در عرض چند ثانیه استفاده کرد، اهمیت استفاده از دخیره های انرژی پشتیبانی مشخص تر می شود. ذخیره های چربی، کربوهیدرات و پروتئین بدن شما می تواند مقدار مناسبی ATP در اختیار شما قرار دهد که حتی در دوره های رژیمی نیز برای بدنتان کافی است.

منابع انرژی در بدن

منابع انرژی در بدن مختلف هستند. مقدار کلی انرژی برحسب کالری حالت تقریبی دارد و در افراد مختلف، دارای اختلاف فراوانی است. کربوهیدرات به مقدار اندک و به شکل گلوکز خون، گلیکوژن جگر و گلیکوژن عضلانی ذخیره می شود. بیشترین مقدار انرژی ذخیره شده به شکل چربی است. چربی به شکل تری گلیسیرید در بافتهای عضلانی و بافتهای چربی ذخیره می شود. تری گلیسیرید و اسیدهای چرب آزاد (FFA) در خون یک منبع محدود هستند. پروتئین بافتهای بدن، بویژه بافت عضلانی مخزن بزرگی از انرژی است، ولی تحت شرایط عادی استفاده نمی شود.

شایان ذکر است که بخشهای هر ماده غذایی انرژی زا می تواند در بدن و تحت شرایط خاص به دو نوع دیگر تبدیل شود. برای مثال، در طی تمرین و نرمش طولانی مدت پروتئین ممکن است به کربوهیدرات تبدیل شود؛ در حالی که هنگام استراحت کربوهیدرات اضافی می تواند به چربی تبدیل شود.

این مطلب مفید بود؟بله۳۴خیر۴
4.5 stars from 38 votes
sargrami3