وظایف اصلی پروتئین در تغذيه انسان چیست؟

وظایف اصلی پروتئین در تغذيه انسان چیست؟

وظایف اصلی پروتئین در تغديه انسان چیست؟

در ابتدای بحث در مورد وظایف اصلی پروتئین در تغديه انسان، باید گفت که پروتئین غذایی را می توان برای انجام هر سه عمل اصلی غذا مورد استفاده قرار داد. پروتئین توسط عمل اسیدهای آمینه در بدن اشخاص، به عنوان ساختار پایه اکثر بافتهای بدن مورد استفاده قرار می گیرد و برای تنظیم متابولیسم ضروری و به عنوان یک منبع انرژی قابل استفاده است. به طریقی پروتئین در همه کارهای بدن سهیم است. وظایف شخصی آن در ادامه  قرار دارد و در نتیجه، بحث زیر تنها بیان کننده بعضی از کارهای اصلی آن برای سلامتی و انطباق است. پروتئین غذای اصلی استفاده شده در ترکیب همه بافتهای بدن است. این نقش فوق العاده در رشد سریع کودک و نوجوان مهم است. ورزشکارانی که تلاش می کنند بافت ماهیچه ای خود را تقویت کنند، احتیاج به منبع انرژی پروتئین کافی برای تولید متعادل و بالانس انرژی مثبت دارند. بعضی اسیدهای آمینه مانند اسید های آمینه زنجیره‎ای شاخه دار (BCAA) – لوسین، ایزولوسین و والين - مقدار مشخصی از بافت ماهیچه ای را می سازند. پروتئین ماده ای حیاتی در تنظیم متابولیسم انسانی است. همچنین در شکل گیری تقریبا همه آنزیمها، بسیاری از هورمونها و سایر ترکیباتی که کارهای بدن را کنترل می کنند، نقش اساسی دارد. انسولین، هموگلوبین و آنزیمهای اکسیداتیو در میتوکندری همه پروتئین هستند که نقشهای مهمی در تنظیم متابولیسم در طول تمرین به عهده دارند.

سایر وظایف متابولیک پروتئین

سایر وظایف متابولیک پروتئین، شامل نگهداری تعادل آب و اسید بدن، تنظیم فرآیند انعقاد خون، جلوگیری از عفونت و گسترش مصونیت نسبت به بیماریهاست. پروتئینها همچنین حاملهای مواد غذایی در خون مانند اسیدهای چرب آزاد و لیپوپروتئین هستند و به انتقال مواد غذایی به درون سلولهای بدن کمک می کنند. اگر چه پروتئین منبع اصلی انرژی برای انسان نیست، ولی می تواند چنین کاری را در موقعیتهایی انجام دهد. به هر حال، همان طور که در بالا اشاره شد، پروتئین غذایی اضافی قابل تبدیل به کربوهیدرات یا چربی است و سپس برای تولید یا ذخیره انرژی وارد چرخه متابولیک می گردد. به بیان دیگر، در طول مراحل و زمانهای گرسنگی یا نیمه گرسنگی مقادیر کافی از کربوهیدرات و چربی ممکن است در دسترس نباشد. در چنین موقعیتهایی هم پروتئین رژیمی و هم ذخایر پروتئین بدن جهت مقاصد انرژی استفاده می گردند. چون تولید انرژی بر ساختن بافتها در متابولیسم مقدم است، بنابراین اگر شخص فعالی بخواهد بدنی لاغر داشته باشد، خوردن پروتئین کافی و کالریهای کربوهیدرات در رژیم غذایی برای فراهم ساختن تأثیر پروتئین ضروری و لازم است. به بیان دیگر، کالریهای کربوهیدرات برای تولید انرژی استفاده می شود. بنابراین، استفاده از پروتئین به عنوان یک منبع انرژی و اجازه به آن برای استفاده در کارهای متابولیک بسیار ضروری و مهم است.

اگرچه پروتئین‎های بدن ترکیبی از همه بیست اسید آمینه هستند اما اسید های آمینه ممکن است تأثیرات ویژه ای در بدن داشته باشند. برای مثال، اسید آمینه گلیسین یک ماده نوروترانسمیتر است. تریپتوفان و تیروزین برای شکل گیری چندین انتقال دهنده شیمیایی در بدن و مغز مهم هستند، در حالی که اسیدهای آمینه شاخه دار زنجیره‎ای ترکیبات اصلی بافت ماهیچه ای هستند که قادر به فراهم سازی منبعی از انرژی هستند. به علت وظایف متفاوت و معکوس پروتئین و اسیدهای آمینه در بدن، ورزشکاران سالهاست که از مکملهای پروتئینی جهت انجام بهتر فعالیتهای ورزشی استفاده می کنند.

این مطلب مفید بود؟بله۱۵خیر۳
4.2 stars from 18 votes
sargrami3