RDA چه چیزهایی هستند؟

RDA چه چیزهایی هستند؟

RDA چیست؟

انسانها به بیش از چهل نوع ماده غذایی مشخص، نیاز ضروری دارند. بسیاری از کشورها و همچنین سازمان خوار و بار جهانی (FAO) و سازمان بهداشت جهانی (WHO) مقدار جیره غذایی مورد نیاز هر شخص را محاسبه نموده اند. در ایالات متحده آمریکا مقدار معین این مواد غذایی توسط انجمن غذا و تغذیه (FNB)، آکادمی ملی علوم (NAS) و شورای ملی تحقیقات (NRC) مشخص گردیده است. جیره غذایی مجاز توصیه شده یا RDA مقدار یا سطح جذب مواد غذایی ضروری را ارائه می دهد، که این مقدار توسط انجمن غذا و تغذیه (FNB) بر اساس مقدار کافی مواد قابل جذب برای برآورده کردن نیازهای غذایی برای فعالیتهای عملی افراد سالم در ایالات متحده در نظر گرفته شده است. جیره مجاز توصیه شده یا RDA برای افرادی که نیازهای غذایی بخصوص دارند، مناسب است. جیره مجاز توصیه شده RDA بر اساس انرژی قابل جذب (برحسب کالری)، پروتئین مورد نیاز، یازده نوع ویتامین و هفت نوع ماده معدنی تعریف شده است. در ایالات متحده آمریکا مقادیر RDA به صورت دوره ای مورد تجدید نظر و اصلاح قرار می گیرد که این مقادیر برای کمک و هدایت چگونگی فعالیتهای غذایی در قرن بیست و یکم ارائه خواهد شد. در گذشته RDA توسعه یافته بود تا از امراض مربوط به کمبود مواد غذایی جلوگیری کند، اما در آخرین نسخه تجدیدنظر شده RDA، به منظور بهبود سلامت و کاهش خطر احتمالی امراض مزمن توصیه شده است.

مقادیر جدید RDA که در مراحل مختلف معرفی شده اند. به عنوان مثال اولین مرحله شامل مواد غذایی است که برای متابولیسم استخوان حایز اهمیت هستند، بویژه کلسیم. برای مثال کلسیم در جيره غذایی مجاز یا RDA از ۸۰۰ میلی گرم برای بزرگسالان بین ۱۹ تا ۵۰ سال به ۱۰۰۰ میلی گرم می رسد و برای بزرگسالان بیش از ۵۰ سال به بالا، به ۱۲۰۰ گرم افزایش یافته است. برای اولین بار RDA جدید برای افراد بالاتر از ۷۰ سال توصیه گردیده است.

هدف RDA چیست؟

هدف RDA به طور کلی، جلوگیری از مشکلات ناشی از کمبود مواد غذایی است. در بازنگری اخير توسط محققان مشخص شد که RDA جدید به شکلی طراحی شده تا مواد غذایی را به میزانی فراهم کند که بیماریهای مزمن را برای تمام افراد سالم با سن و جنس خاص کاهش دهد.

سن متوسط مردان بین ۲۵ تا ۵۰ سال و با وزن متوسط ۱۷۴ پوند یا در سیستم متریک ۷۹ کیلوگرم در نظر گرفته شده یک کیلو گرم معادل (۲.۲ پوند است). متوسط سن زنان بین ۲۵ تا ۵۰ سال و با وزن ۱۳۸ پوند یا ۶۳ کیلو در نظر گرفته شده است. از این رو، به طور کلی افرادی که وزن آنها بیش از متوسط وزن ذکر شده باشد، باید مقادیر را کمی بیشتر مصرف نمایند. متخصصان علم تغذیه به طور کلی زمانی که جذب یک ماده غذایی خاص در جیره غذایی به طور پی در پی کمتر از ۶۷ درصد مقدار مورد نیاز توصیه شده در RDA باشد (یا کمتر از دو سوم مقدار مورد نیاز) نسبت به وضعیت جذب آن عنصر یا ماده غذایی اظهار نگرانی می کنند.

RDA مجموعه استاندارد طراحی شده برای تأمین مواد غذایی کافی بدن است. اگر افراد جامعه، مقدار غذای مورد نیاز برآورد شده RDA را مصرف نمایند، بندرت دچار مشکلات ناشی از کمبود مواد غذایی شده و یا به سلامتی آنها آسیب خواهد رسید. در حقیقت RDA حداقل میزان توصیه شده مواد غذایی مورد نیاز نیست، بلکه مقداری از پروتئین، ویتامین و مواد معدنی است که شخص باید برای حفظ فاکتور سلامتی خود، مصرف کند.

آیا RDA برای همه یکسان است؟

مقدار RDA برای همه یکسان نیست. مقدار "RDA"ی توصیه شده برای نیازهای افراد خاص طراحی نشده و برای افرادی که نیاز به رژیمهای غذایی خاص دارند، ارزیابی‎های کلینیکی و بیوکلینیکی می تواند مشخص کننده نیاز غذایی آنان باشد. با وجود این، مقایسه مقدار جذب مواد غذایی در افراد مختلف در یک دوره کافی، برای برآورد خطر کمبود غذایی این افراد می تواند مفید واقع شود.

دانشمندان و فیلسوفان مختلف با کارهای مشابهی در زمینه توسعه و گسترش اطلاعات مربوط به مواد غذایی توصیه شده در دیگر کشورها بررسی و تحقیق نموده اند، اما استفاده و تفسير مستندات علمی به دست آمده متفاوت است و در بعضی موارد "RDA"ی ارائه شده حتی به صورت دلخواه بوده است. برای مثال، در کانادا مقادیر توصیه شده با آنچه در ایالات متحده توصیه شده، بسیار متفاوت است.

این مطلب مفید بود؟بله۳۵خیر۵
4.4 stars from 40 votes
sargrami3