مکمل آرژنین

مکمل آرژنین

آرژنین چیست؟

مکمل آرژنین در شرایطی خاص، یک اسید آمینه ضروری محسوب می شود. بدن ما قادر به سنتز و تولید آرژنین است و در برخی شرایط مانند بیماری، آسیب یا استرس شدید نمی تواند به مقدار کافی آرژنین تولید کند؛ در این شرایط منابع غذایی آرژنین ضروری است. آرژنین به طور طبیعی در برخی غذاها مانند آجیل، دانه ها، لوبیا، ماهی، جوجه، وجود دارد. به طور معمول ۳ تا ۶ گرم آرژنین در روز با خوردن غذاها مصرف می کنیم.

عملکرد آرژنین

عملکرد آرژنین در بدن میتواند متفاوت باشد. در واقع آرژنین چندین نقش مختلف در بدن دارد. می تواند هنگام فعالیت شدید ورزشی به گلوکز متابولیز شده و انرژی تولید کند. برای تولید نیتریک اکساید و کراتین ضروری است. همچنین به عنوان تحریک کننده ترشح هورمون رشد که یک هورمون آنابولیک قوی است، شناخته شده است.

فواید آرژنین

با توجه به فواید گوناگون آرژنین، گزارش شده که آرژنین، به علت نقش آن در ترشح هورمون رشد، سنتز کراتین و تولید نیتریک اکساید برای ورزشکاران سودمند است. هورمون رشد، قادر به تحریک سنتز پروتئین است و این برای ریکاوری بهینه عضله مهم است؛ همچنین موجب تجزیه چربی و سوزاندن آن می شود و ترکیب بدن را بهبود می بخشد. نیتریک اکساید، یک گشادکننده رگها است؛ با گشادی سرخرگها و مویرگها، جریان خون و اکسیژن و مواد مغذی بیشتری به سمت عضله می رود. اثر قوی آرژنین بر هورمون رشد و نیتریک اکساید، آن را برای افزایش قدرت و توان و همچنین برای ورزشکاران استقامتی، مفید کرده است.

تاثیرات آرژنین

در رابطه با تاثیرات آرژنین پژوهشی انجام شده است که نشان داده شده آرژنین در تحریک تولید نیتریک اکساید در ورزشکاران خوب تمرین کرده، مؤثر نیست. همچنین گزارش شده که مکمل های تحریک کننده تولید نیتریک اکساید، هیچ تاثیر مفیدی بر افزایش عملکرد و مقادیر نیتریک اکساید نداشته اند. برخی از پژوهشها هم نتایج متفاوتی دارند، اما بسیاری از آنها در شرایط بیماری - مانند کسانی که مشکل قلبی- عروقی دارند انجام شده، نتایج بحث برانگیزی را نشان داده اند. همچنین در ارتباط با اثر آرژنین در تحریک هورمون رشد، یک پژوهش پیشنهاد کرد که مصرف ۹ گرم آرژنین ممکن است بتواند برای افزایش سطوح استراحتی هورمون رشد و احتمالا تحریک تولید هورمون رشد تا ۱۰۰% مفید باشد. پژوهش های پس از آن قادر به تکرار این نتیجه نشدند؛ بهتر است گفته شود، آرژنین به طور ضمنی سطوح استراحتی هورمون رشد را افزایش می دهد. در پژوهشی دیگر مشخص شد، مصرف ۱.۵ تا ۳ گرم آرژنین پیش از فعالیت ورزشی در پیشگیری از خستگی عصبی- عضلانی مفید است. به پژوهش های بیشتری برای تأئید فواید آرژنین در جلوگیری از خستگی عصبی عضلانی نیاز است. مطالعات مشابه، بهبودی در عملکرد بی‎هوازی را نشان ندادند؛ بنابراین در مورد فواید آرژنین برای ورزشکاران در ارتباط با تولید نیتریک اکساید، هورمون رشد یا افزایش عملکرد نتیجه گیری قطعی مشکل است.

طریقه مصرف آرژنین

طریقه مصرف آرژنین با توجه به سن، وزن و شدت تمرینات میتواند متفاوت باشد. معمولا طریقه مصرف آرژنین به این شکل است که مقادیر ۹-۲ گرم آرژنین در روز به صورت ترکیبی یا تنها مصرف می شود. یک شکل بسیار رایج برای مصرف آرژنین، ۵ گرم قبل از تمرین و ۵ گرم بعد از تمرین میباشد. یکی دیگر از مصرف‎های رایج و محبوب آرژنین، ۵ گرم بعد از تمرین و ۵ گرم قبل از خواب میباشد. با توجه به ساعت تمرین و شدت تمرینات، میتوان مصرف آرژنین را تنظیم کرد.

عوارض آرژنین

اگر در مقادیر توصیه شده از آرژنین استفاده شود، عوارض قابل توجهی ندارد. در واقع بیشترین مقدار مصرف بی خطر آرژنین، ۲۰ گرم در روز است.

این مطلب مفید بود؟بله۴۰خیر۴
4.5 stars from 44 votes
sargrami3