مکمل آمینو اسید BCAA

مکمل آمینو اسید BCAA

مکمل آمینو اسید BCAA چیست؟

مکمل اسیدهای آمینه شاخه دار شامل: لوسین، ایزولوسین و والین است. هر سه نوع اسید آمینه ضروری هستند. آنها در بدن تولید نمی شوند و باید با غذا وارد بدن شوند. اسیدهای آمینه شاخه دار ۳۵% از اسیدهای آمینه ضروری عضله را تشکیل میدهند. اسیدهای آمینه شاخه دار، بی نظیر هستند، زیرا می توانند در عضله اکسید شوند. در حالی که سایر اسیدهای آمینه عمدتا کاتابولیزه شده و یا در کبد تجزیه می شوند.

عملکرد مکمل آمینو اسید BCAA

در بررسی عملکرد مکمل آمینو اسید BCAA، باید گفت که اسیدهای آمینه شاخه دار به ویژه لوسین، تحریک کننده کلیدی سنتز پروتئین و ساخت عضله هستند. مکمل‎های آمینو اسید BCAA در جلوگیری از تجزیه عضله نقش دارند. برای جلوگیری از آثار کاتابولیکی فعالیت ورزشی، هنگام، قبل یا طی فعالیت، می توان از مکمل‎های آمینو اسید استفاده کرد. همچنین مکمل آمینو اسید BCAA زمانی که پس از فعالیت مصرف شود، ساخت و سنتز پروتئین عضله را افزایش می دهد. همچنین، بسیاری بر این باورند که به علت توانایی BCAA برای اکسید شدن و استفاده به عنوان سوخت توسط عضلات، می تواند آثار افزایش دهنده عملکرد داشته باشد؛ این تصور، بسیاری از ورزشکاران استقامتی را برای مصرف مکمل آمینو اسید BCAA قبل و هنگام تمرینات، ترغیب کرده است.

فواید مکمل آمینو اسید BCAA

مدارک قابل توجهی در بررسی فواید مکمل آمینو اسید BCAA وجود دارند که نشان میدهند اسیدهای آمینه شاخه دار، از تجزیه و آسیب عضله هنگام فعالیت ورزشی، پیشگیری می کند. در رابطه با دیگر فواید مکمل آمینو اسید BCAA، پژوهش های بسیاری تعیین کردند، مصرف در بررسی عملکرد مکمل آمینو اسید BCAA پیش از تمرینات، نشانگرهای آسیب عضله مانند کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز را، در ورزشکاران تمرین کرده استقامتی و قدرتی، کاهش میدهد؛ این آثار در ورزشکاران سنین بالا در مقایسه با جوانان، ثبات کمتری دارند. همچنین مصرف مکمل آمینو اسید BCAA بعد از فعالیت، آثار مفیدی از راه  تحریک ساخت عضله و بهبود ریکاوری، فراهم می کند. تأثیر مکمل آمینو اسید BCAA بر افزایش عملکرد  در ورزشکاران استقامتی، کمتر بررسی شده است. در حالی که با مصرف آن، به نظر نمی رسد بهبود سریع در عملکرد ایجاد شود، آثار کاهش آسیب عضله و بهبود ساخت مجدد عضله و ریکاوری بعد از فعالیت، می توانند سبب بهبود عملکرد در مدت زمان بیشتری شوند. نشان داده شده، مصرف اسیدهای آمینه شاخه دار سرکوب سیستم ایمنی را در اثر فعالیت ورزشی کاهش می دهد. اسیدهای آمینه شاخه دار از کاهش گلوتامین سرم - یک ماده مغذی مهم برای سلامتی - جلوگیری می کند. پرسشهای زیادی هنوز در مورد مؤثر بودن مصرف بیشتر آن نسبت به پروتئین‎های دیگر باقی می ماند. از آنجایی که پروتئین های کامل به ویژه پروتئین وی شامل مقادیر کافی از اسیدهای آمینه شاخه دار به ویژه لوسین هستند، در صورت مصرف مقادیر کافی از این پروتئین کامل، مصرف مکمل اسیدهای آمینه شاخه دار، فواید اضافی ایجاد نمی کند. همچنین از آن برای ریکاوری مناسب از آسیب استفاده می شود. پژوهش های جدید نشان میدهند مصرف اسیدهای آمینه شاخه دار، تخریب و آتروفی عضله  در اثر بی تحرکی و کاهش تمرینات را محدود می کند.

طریقه مصرف مکمل آمینو اسید BCAA

طریقه مصرف مکمل آمینو اسید BCAA، میتواند با توجه به سطح و شدت ورزش، متفاوت باشد. مکمل آمینو اسید BCAA را میتوان قبل از تمرین، در حین تمرین، بعد از تمرین و قبل از خواب مصرف کرد. یک مصرف معمول از مکمل آمینو اسید BCAA میتواند ۳۰ دقیقه قبل از تمرین، بعد از تمرین و قبل از خواب (در صورت نداشتن کافئین در مواد تشکیل دهنده) باشد. بیشتر پژوهش ها از مقدار بیشتر لوسین نسبت به ایزولوسین و والین، استفاده کرده اند. دامنه مصرف آن ۶ تا ۱۴ گرم در روز به نسبت ۲ یا ۳: ۱: ۱، از لوسین، والین و ایزولوسین است.

عوارض مصرف مکمل آمینو اسید BCAA

در رابطه با عوارض مصرف مکمل آمینو اسید BCAA، هیچ اثر مضری از مصرف اسیدهای آمینه شاخه دار در ارتباط با ورزش، گزارش نشده است. مقدار ۱۰ گرم از آن در هر کیلوگرم وزن بدن که در موشها مورد استفاده قرار گرفت، منجر به مرگ نشد. آثار مضر از ۳ ماه مصرف با ۲.۵ گرم در هر کیلوگرم وزن بدن در روز یا ۱.۲۵ گرم در هر کیلوگرم وزن بدن به مدت یک سال، مشاهده نشده است.

این مطلب مفید بود؟بله۶۲خیر۴
4.7 stars from 66 votes
sargrami3