مکمل آمینو اسید لوسین

مکمل آمینو اسید لوسین

اسید آمینه لوسین چیست؟

اسید آمینه لوسین به علت اینکه در بدن سنتز نمی شود، اسید آمینه ضروری است و باید با غذا مصرف شود. اسید آمینه لوسین در برخی منابع غذایی مانند ماهی، جوجه، دانه‎ها، تخم مرغ، شیر، گوشت گاو و حبوبات یافت می شود. لوسین در نوع خود بی نظیر و یک اسید آمینه شاخه دار است که می تواند در عضله اسکلتی اکسید شود. همانند سایر اسیدهای آمینه شاخه دار، لوسین عمدتا در کبد کاتابولیزه می‎شود.

عملکرد اسید آمینه لوسین

برای بررسی عملکرد اسید آمینه لوسین، باید توجه داشت که اسیدهای آمینه جزو ساختاری پروتئین‎ها هستند. لوسین بیشتر از سایر اسیدهای آمینه در ساختن عضله شرکت دارد و می تواند پیام های سلولی سنتز پروتئین و ساخت عضله را تحریک کند. مسیر پیام رسانی سلولی شناخته شده mTOR مسؤل سنتز پروتئین است. لوسین در این مسیر عمل می کند و هدایت پیام سلولی را افزایش داده و تولید پروتئین را بیشتر می کند.

عملکرد اسید آمینه لوسین

فواید اسید آمینه لوسین

از جمله فواید اسید آمینه لوسین میتوان به نقش لوسین در سنتز پروتئین اشاره کرد. به همین دلیل، استفاده از لوسین مورد توجه ورزشکاران است. مکمل دهی لوسین پیش از فعالیت ورزشی، از تجزیه پروتئین‎ها جلوگیری کرده و آسیب عضله را در اثر تمرینات کاهش می دهد. مکمل دهی لوسین هنگام فعالیت ورزشی، فواید مشابهی ایجاد می کند، همچنین مصرف آن بعد از فعالیت ورزشی، ریکاوری و ساخت عضله را افزایش می دهد. به عنوان یک اسید آمینه شاخه دار، لوسین می تواند به عنوان یک منبع سوخت برای عضلات هنگام فعالیت ورزشی عمل کند و عملکرد را بهبود دهد.

تاثیرات اسید آمینه لوسین

پژوهشهای بسیاری برای بررسی تاثیرات اسید آمینه لوسین انجام شده است. این پژوهشها از مصرف لوسین برای کاهش تجزیه پروتئین و آسيب عضله، زمانی که پیش از فعالیت مصرف شود و برای تحریک و سنتز پروتئین زمانی که بعد از فعالیت مصرف شود، حمایت می کنند. زمانی که این نتایج نسبت به مصرف پروتئین های کامل ارزیابی می شود، لوسین دارای اهمیت می شود. پروتئین کامل در تخم مرغ و پروتئین وی یافت می شود. زمانی که پیش از فعالیت مصرف شوند، توازن پروتئین را بهبود میدهند و زمانی که پس از فعالیت مصرف شوند سنتز پروتئین را افزایش می دهند. همچنین معلوم شده که سنتز پروتئین زمانی که ۲۰ گرم پروتئین کامل با کیفیت، مصرف شود به حداکثر می‎رسد، تقریبا معادل ۱۰-۹ گرم از اسیدهای آمینه ضروری و تقریبا ۱.۸ گرم از لوسین است. زمانی که پروتئین کامل در مقادیر کافی مصرف شود، مکمل دهی لوسین سودمند نخواهد بود؛ بلکه زمانی که پروتئین کامل در مقدار کافی مصرف نشود مفید است. به پژوهشهای مربوط به اثر لوسین در افزایش عملکرد هنگام فعالیت ورزشی، کمتر توجه شده است و بیشتر تحقیقات هیچ فوایدی را نشان نداده اند.

طریقه مصرف اسید آمینه لوسین

طریقه مصرف اسید آمینه لوسین میتواند به شکل های مختلفی باشد. دو شکل رایج مصرف اسید آمینه لوسین به شرح زیر می باشد:

  • روش اول برای مصرف اسید آمینه لوسین: ۵ گرم قبل از تمرین + ۵ گرم بعد از تمرین + ۵ گرم قبل از خواب
  • روش دوم برای مصرف اسید آمینه لوسین: ۵ گرم قبل از تمرین + ۵ گرم حین تمرین + ۵ گرم بعد از تمرین

باید توجه داشت که مقدار مصرف در هر وعده، حدودی بوده و متناسب با وزن ورزشکاران تغییر می کند.

عوارض مصرف اسید آمینه لوسین

عوارض مصرف اسید آمینه لوسین در مقدارهای توصیه شده، ناچیز است. مصرف لوسین در مقادیر توصیه شده بی خطر است و آثار جانبی زیان آوری ندارد.

این مطلب مفید بود؟بله۵۲خیر۶
4.5 stars from 58 votes
sargrami3