تمرینات بدنسازی

 • دستگاه بدنسازی پشت بازو سیم کش

  دستگاه بدنسازی پشت بازو سیم کش

  دستگاه بدنسازی پشت بازو سیم کش – دسته V تصویری که در بالا مشاهده می کنید مربوط به دستگاه بدنسازی پشت بازو سیم کش است که از آن برای تقویت عضلات پشت بازو استفاده می‎شود. در ادامه کار با دستگاه بدنسازی پشت بازو سیم کش را به شما آموزش خواهیم داد.

 • دستگاه بدنسازی پشت پا خوابیده

  دستگاه بدنسازی پشت پا خوابیده

  دستگاه بدنسازی پشت پا خوابیده تصویری که در بالا مشاهده می کنید مربوط به دستگاه بدنسازی پشت پا خوابیده است که از آن برای تقویت عضلات همسترینگ (پشت پا) استفاده می‎شود. در ادامه کار با دستگاه بدنسازی پشت پا خوابیده را به شما آموزش خواهیم داد.

 • دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته

  دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته

  دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته تصویری که در بالا مشاهده می کنید مربوط به دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته است که از آن برای تقویت عضلات ساق پا استفاده می‎شود. در ادامه کار با دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته را به شما آموزش خواهیم داد.

 • دستگاه بدنسازی پولینگ – قایقی (پارویی)

  دستگاه بدنسازی پولینگ – قایقی (پارویی)

  دستگاه بدنسازی پولینگ – قایقی (پارویی) تصویری که در بالا مشاهده می کنید مربوط به دستگاه بدنسازی پولینگ – قایقی (پارویی) است که از آن برای تقویت عضلات میانی پشت (کمر) استفاده می‎شود. در ادامه کار با دستگاه بدنسازی پولینگ – قایقی (پارویی) را به شما آموزش خواهیم داد.

 • دستگاه بدنسازی لت

  دستگاه بدنسازی لت

  دستگاه بدنسازی لت تصویری که در بالا مشاهده می کنید مربوط به دستگاه بدنسازی لت است که از آن برای تقویت عضلات پشت (کمر) استفاده می شود. در ادامه کار با دستگاه بدنسازی لت را به شما آموزش خواهیم داد.

 • دستگاه بدنسازی اسمیت – سرشانه

  دستگاه بدنسازی اسمیت – سرشانه

  دستگاه اسمیت دستگاهی که در تصویر بالا مشاهده می کنید دستگاه بدنسازی اسمیت نام دارد که از آن برای تقویت عضلات سرشانه استفاده می شود. در ادامه کار با دستگاه بدنسازی اسمیت را به شما آموزش خواهیم داد.

 • دستگاه پرس پا

  دستگاه پرس پا

  دستگاه بدنسازی پرس پا تصویری که در بالا مشاهده می کنید مربوط به دستگاه بدنسازی پرس پا است که از آن برای تقویت عضلات پا استفاده می شود.

 • تمرین بدنسازی عضلات همسترینگ

  تمرین بدنسازی عضلات همسترینگ

  تقویت عضلات همسترینگ همه می خواهند پاهای قوی داشته باشند، اما گاهی اوقات همسترینگ ها به دلیل توجه زیاد به تمرینات چهارسر و باسن، فراموش می‎شوند. با این تمرین، شما همسترینگ‎هایی قوی خواهید داشت.

 • برنامه حجمی عضلات پا

  برنامه حجمی عضلات پا

  برنامه حجمی عضلات پا در برنامه حجمی عضلات پا، مجموعه ای از قوانین را باید رعایت کرد: شروع تمرین با سخت ترین حرکت و سنگین ترین وزنه‎ها. تحت فشار قرار دادن عضلات ران را از زوایای مختلف. نگه داشتن حجم بالا (تعداد ست‎ها و تکرارها) و تمرین تا حد ناتوانی عضلانی.

 • برنامه حرفه ای بالاسینه

  برنامه حرفه ای بالاسینه

  برنامه حرفه ای بالاسینه در این برنامه حرفه ای بالاسینه اکثر حرکات روی میزهای شیب دار انجام میشود. از دیگر نکات تاثیر گذار این برنامه بالاسینه، تعداد تکرارها و نحوه انجام تمرینات آن است. علاوه بر این، شما می توانید با فشار متفاوت در زوایای متفاوت کار کنید.