تمرین بدنسازی عضلات همسترینگ

تمرین بدنسازی عضلات همسترینگ

تقویت عضلات همسترینگ

همه می خواهند پاهای قوی داشته باشند، اما گاهی اوقات همسترینگ ها به دلیل توجه زیاد به تمرینات چهارسر و باسن، فراموش می‎شوند. با این تمرین، شما همسترینگ‎هایی قوی خواهید داشت.
برای زدن وزنه‎های سنگین، در تمرینات پا، نیاز به چهارسرهای بزرگ، باسن قوی و ساقهای قوی و بزرگ دارید. اما همسترینگ‎های بزرگ را فراموش نکنید. شما برای کار کردن با وزنه‎های سنگین، به همه آنها نیاز دارید. همسترینگ یکی از آن عضلات است که شما ممکن است در مورد آن فکر نکنید، تا زمانی که زیر اسکوات، عرق میکنید و از فشار سرخ شده‎اید. با این تمرینات همسترینگ‎هی خود را تقویت کنید. برای تغییرات جدی آماده شوید. قطعا در این راه، فشار زیادی را باید تحمل کنید.

برنامه تمرینی عضلات همسترینگ

برنامه تمرینی عضلات همسترینگ عبارت است از:

  • پشت ران نشسته ماشین: ۴ ست، ۲۰- ۱۵-  ۱۵- ۱۲ (بین ست‎ها ۹۰ ثانیه استراحت کنید.)
  • ددلیفت سومو (پا باز): ۲ تا ۳ ست گرم کردنی + ۳ ست ۱۰ تکرار
  • ددلیفت هالتر (فاصله پاها کمتر از عرض شانه‎ها): ۳ ست ۱۰ تکرار
  • پرس پا: ۵ ست ۲۰ تکرار (بین ست‎ها ۴۵ ثانیه استراحت کنید.)
  • پشت ران خوابیده ماشین: ۴ ست ۱۵ تکرار
  • پشت ران ماشین ایستاده: ۳ ست ۸ تکرار
این مطلب مفید بود؟بله۵۶خیر۷
4.4 stars from 63 votes
sargrami3