دستگاه پرس پا

دستگاه پرس پا

دستگاه بدنسازی پرس پا

تصویری که در بالا مشاهده می کنید مربوط به دستگاه بدنسازی پرس پا است که از آن برای تقویت عضلات پا استفاده می شود.

آموزش کار با دستگاه پرس پا

آموزش کار با دستگاه پرس پا به شرح زیر می باشد:

  • برای کار با دستگاه پرس پا، روی دستگاه بنشینید و پاها را روی صفحه‎ای که روبروی شما قرار دارد، بگذارید. پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید. البته در این حالت، بیشتر فشار در حرکت بر عضلات چها سر شما وارد میشود و میتوان با تغییر زایه پاها، عضله هدف را تغییر داد.
  • دسته اطمینان دستگاه پرس پا را پایین آورید و صفحه‎ی دستگاه پرس پا (که پاها روی آن قرار دارد) را به بالا فشار دهید تا جایی که پاهایتان صاف شود. دقت کنید که در انتهای حرکت (در حالت پاها صاف)، زانوهای خود را قفل نکنید. حالا وزنه را پایین بیاورید تا جاییکه لگن شما و پاها یک زاویه ۹۰ درجه ای کامل داشته باشند. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  • هنگامیکه که عمل دم را انجام می دهید، به آرامی وزنه را پایین بیاورید تا پاهای شما در دو حالت ابتدایی و انتهایی حرکت زاویه ۹۰ درجه ای داشته باشند.
  • در هنگام بالا بردن وزنه، بیششتر با پاشنه پاها به صفحه دستگاه پرس پا فشار وارد کنید و در هنگام پایین آوردن وزنه، بیشتر فشار و تمرکز را روی عضلات چهارسر قرار دهید.
  • به تعدادی که در برنامه شما آمده، این حرکت را تکرار کنید و در انتها، دسته اطمینان را سر جای خود برگردانید تا از افتادن وزنه روی شما جلوگیری کند.
این مطلب مفید بود؟بله۴۱خیر۴
4.6 stars from 45 votes
sargrami3