عرق خارشتر

عرق خارشتر

خارشتر

خارشتر از تیره خارهای دارویی است. خارشتر گیاهی است پر شاخه با ساقه های خاردار و برگ های کوچک، از خارشتر، ترنجبین تهیه می شود. برای به دست آوردن ترنجبین شاخه های گیاه خارشتر را بریده و در چادرها ریخته و می تکانند تا آنچه در روی آن بسته است جدا گردد. بعد خار و خاشاک آن را پاک می کنند و آنچه به ساقه چسبیده و جدانمی شود، در آب جوشانده و پس از صاف کردن میجوشانند تا غلیظ و منعقد گردد بعد به مصارف دارویی می رسانند.

نام های محلی و معروف دیگر خار شتر: اشترخار - خاربز - اشترغاز - خارترنگبين - علف ترنجبین - کسیمه - شوک الجمل - زنجبيل العجم - شوکه المبارکه به جوانا - محروب ۔ خاراشتری - زنجبيل الفارس - اشترغار .

طبع عرق خارشتر

طبع عرق خارشتر سرد است. در ادامه به خواص عرق خارشتر اشاره خواهیم کرد.

خواص عرق خارشتر

برخی از خواص عرق خار شتر به شرح زیر می باشد:

  • مهمترین خواص درمانی عرق خارشتر در تصفیه خون و کبد، شستشوی کلیه ها، دفع سنگ کلیه و مثانه است.
  • عرق خارشتر ضد سیاه سرفه و تب و لرز می باشد.
  • آشامیدن عرق خارشتر قبل از غذا جهت افزایش اشتها مفيد است.
  • به منظور مقابله با پروستات و جلوگیری از بواسیر عرق خارشتر نافع و تأثیر گذار است.
  • عرق خارشتر ادرار آور، عرق آور، خلط آور و تب بر می باشد.
  • برای تقویت عمومی بدن و رفع بیماری های جنسی مصرف عرق خارشتر نافع است.
  • مصرف دو فنجان عرق خارشتر صبح و عصر جهت باز کردن عروق، رفع طپش قلب، تسکین میگرن، یرقان و التيام زخمها مفید است.
  • عرق خارشتر کاهنده چربی خون است.
این مطلب مفید بود؟بله۳۰خیر۴
4.4 stars from 34 votes
sargrami3